บริษัท เพชรบุรีคาร์เร้น(1978)จำกัด (Thai Rent A Car)? โทร 087-5050509 ,053-793393? 053-793394? ท่าอากาศยานสากลเชียงราย เลขที่ 404 ม.10 ต.บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เลขที่ใบอนุญาต 0105532032296 Email : ChiangRai International Airport Airport / In Terminal ChiangRai…