? หจก.จันทิมา เชียงรายทัวร์ ที่อยู่ 303 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 08-1882-5933 ? E-Mail : MSN :