North car rental

North car rental

รถเช่ามาตรฐานในเชียงราย ราคาสุดประหยัด พร้อมรับส่งรถฟรี ในเมือง สนามบิน

การจองรถ
– ผู้เช่าแจ้ง วัน เวลา รุ่นรถ สถานที่รับ และ ส่งคืนรถ (จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงราย) ที่คุณจะใช้บริการ
รวมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทต้องการ
โดยท่านสามารถ จองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ ผ่านโทรศัพท์สายตรง
(CALL CENTER) 0-5380-6696, 08-1716-1211, 08-1111-8764
– มัดจำการจองภายในกำหนดการที่พนักงานได้ประสานงาน ผ่านบัญชีที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ และแฟกซ์สลิป
การโอนเงิน (PAY IN) มายังหมายเลข 0-5328-3874 หรือผ่านทาง E-MAIL ของทางบริษัท
และกรุณาเก็บหลักฐานไว้ต่อไป
– ทางบริษัทจะส่งใบรับมัดจำ เพื่อยืนยันการรับเงินจองรถเช่าให้ท่านผ่านทาง FAX , E-MAIL
หรือช่องทางที่ท่านสะดวก
?
การเช่ารถ?
– แสดงบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวประชาชน
– ตรวจสอบความเสียหายของรถที่มีอยู่ และปริมาณน้ำมันเต็มถัง
– ชำระเงิน
– ตรวจสอบและลงชื่อในข้อตกลง การเช่ารถ?
?
การคืนรถ?
– กรุณาคืนรถ, กุญแจ, บัตรจอดรถ (ถ้ามี) ตามข้อตกลงในเอกสารการเช่า
– เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเสียหายของรถ และปริมาณน้ำมันเต็มถัง
– ขอรับใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
– สิ้นสุดการเช่า
?
ประกันภัย
– กรณีเช่าแบบมีประกันภัยเบื้องต้น หากเกิดความเสียหายผู้เช่ารับผิดชอบทางการเงิน สูงสุด 5,000 บาท
สำหรับรถเครื่องยนต์ 1,500 CC และไม่เกิน 8,000 บาท สำหรับรถเครื่องยนต์ 1,600 ? 1,800 CC
– กรณีเช่าแบบมีประกันภัยคลอบคลุม ผู้เช่าสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมจากประกันภัยเบื้องต้น
วันละ XXX.00 บาท ต่อวัน *
(*ตามเงื่อนไขของบริษัท)?

North car rental
สำนักงานเชียงราย
26 หมู่ที 10 ถนนพหลโยธิน? ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
อีเมล์ info@northcarrental.com
(CALL CENTER) 0-5380-6696, 08-1716-1211, 08-1111-8764

VN:F [1.9.4_1102]
โหวตให้คะแนน
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)